Upcoming Events

JOHN HAYES Trophy

1STROUND

1.   Blarney Utd        3      v         0       Mayfield Utd

2.   Passage               4      v          1       St Mary’s

3.   Douglas Hall Ath   3  v          2       Tramore Ath

4.   Glasheen           2       v           2      Avondale Utd A, AET 4 pens 3

5.   Crosshaven              v                      Corinthians Academicals

6.   Park Utd           1        v          0       Wilton Utd


2NDROUND

1.   U.C.C. Academicals            v          Crosshaven/Corinthians Academicals

2.   D’ Hall Ath/Tramore Ath    v          Passage

3.   Youghal Utd                4        v   1       Bandon

4.   Carrigaline Utd A        3        v    6      Leeside

5.   Midleton                              v          Fermoy

6.   Kilreen Celtic            0          v     6     Everton Utd

7.   Blarney Utd.                        v          Park Utd

8.   Cobh Wanderers                 v          Glasheen


QUARTER FINALS

A.                     2                      v                      7

B.  6    Everton Utd                  v                      1

C.                      8                      v    Youghal Utd  3

D.                      5                      v     Leeside         4


SEMI FINALS

                        B                                 v                      D

                        C                                  v                      A